Polityka prywatności serwisu www.pawdeco.com

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych

przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu

pawdeco.com.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Sylwia Pawłowska z siedzibą w  Solcu Kujawskim, Przyłubie 57

 NIP 4990479770, REGON 340863574

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych mi danych stosuję się do zaleceń o nieudostępnieniu danych osobom

nieupoważnionym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o

świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i

aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz

w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania

danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy

stronami umowy.

5. Sklep internetowy  realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach

poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.


6. Sklep internetowy zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego

formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione

osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam

umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich

danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegam sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności sklepu internetowego, na które

może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie

ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich

zmianach będę informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jestem do

dyspozycji - dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.